regulamin konkursu – Facebook

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Z czym kojarzy Ci się lato” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest autorka bloga matczysko.pl Sylwia Kamińska, z siedzibą w Czerwionce – Leszczynach, 44-238, Ligonia 11A/3.
 3. Konkurs jest nieodpłatny oraz zostanie przeprowadzony wyłącznie za pośrednictwem internetu. Swoje odpowiedzi uczestnik wpisuje w komentarz pod postem na Facebooku >> klik <<, akceptując niniejszym ten regulamin konkursu.
 4. Konkurs trwa od dnia 25.09.2017 r. do 08.10.2017 r. do godziny 23:59.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełni poniższe warunki:
  • jest pełnoletnia;
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • jest Fanem profilu matczysko na portalu Facebook
  • jest Fanem profilu Zdrowe opalanie na portalu Facebook
  • odpowie na pytanie w komentarzu pod postem na Facebooku
 2. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. Przez Fana rozumie się osobę, która polubiła profil matczysko oraz profil zdrowe opalanie – kliknęła „Lubię to”.

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Przedmiotem konkursu jest poprawne wykonanie zadania konkursowego.
 2. Udział w konkursie można wziąć poprzez udzielenie odpowiedzi pod postem konkursowym na Facebooku >> klik << polubić profil matczysko i zdrowe opalanie na Facebooku’u.
 3. Nagrodą w konkursie jest:
  • Bon upominkowy o wartości 100 zł, ważny do 31 grudnia 2017, ufundowany przez Panią Sylwię Pająk, właścicielkę salonu Zdrowe Opalanie w Katowicach, ul. Marcinkowskiego 2c.
 4. Zwycięzca zostanie wybrany poprzez jednoosobowe jury, osoba decydująca to Sylwia Kamińska, właścicielka bloga matczysko.pl i ogłoszony w osobnym poście na Facebooku, na profilu matczysko, dnia 04.10.2017 r. (tj. środa).
  Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 5. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca powinien napisać wiadomość prywatną na profilu matczysko >> klik << w terminie 3 dni od dnia pojawienia się wpisu na Facebooku, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 6. Każdy uczestnik konkursu, na hasło „matczysko” uprawniony jest do zniżki na zabiegi o wartości 10%

REKLAMACJE

 1. Uczestnikom nie przysługuje prawo złożenia reklamacji.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska, a zwycięzca konkursu, zobowiązany jest podać swój adres zamieszkania, w celu wysyłki bonu upominkowego (nagrody głównej) poprzez Facebooka, w wiadomości prywatnej do strony/profilu matczyko, którego administratorem jest właścicielka strony www.matczysko.pl – organizator konkursu.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.
 3. Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej wymienionego Konkursu.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany oraz stowarzyszony z portalem społecznościowym Facebook.
 5. Konkurs przeprowadzony jest na terenie Polski, nagroda może być wysłana tylko na terenie Polski.
 6. Nagrody nie można w żaden sposób zamienić na wartość pieniężną.

Dodatkowo będzie mi niezmiernie miło jeśli powiadomisz swoich znajomych o konkursie, jeśli tylko chcesz możesz udostępnić post konkursowy na swoim profilu lub/i oznaczyć znajomych w poście konkursowym.